Βοηθήματα για μια Καλύτερη Ζωή!
ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ
© ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ & ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ τ: 210 8045 082 κ: 6977 468 955 Design: melimatelie.gr

Αμαξίδιο με μεσαίους τροχούς

ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ. Μεταφοράς.

KΩΔ: AC-42 Τιμή Ενοικίασης: 35€/μηνιαίως

Aναπηρικό αμαξίδιο με μεσαίους τροχούς.... (πατήστε εδώ)

Αμαξίδιο Εconomy

ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ. Μετακίνησης.

KΩΔ: AC-45 Τιμή Ενοικίασης: 35€/μηνιαίως

Aναπηρικό αμαξίδιο Εconomy με κάθισμα.... (πατήστε εδώ)

Κάθισμα WC Αμαξιδίου

ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ. Τουαλέτας.

KΩΔ: 09-2-121

Για λόγους υγιεινής, παρέχουμε την αγορά και τοποθέτηση ατομικού καθίσματος τουαλέτας WC που προσαρμόζεται σε αναπηρικά αμαξίδια.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αμαξίδιο με

μεσαίους τροχούς

ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ

ΑΜΑΞΙΔΙΑ. Μεταφοράς.

KΩΔ: AC-42 Τιμή

Ενοικίασης:

35€/μηνιαίως

Aναπηρικό αμαξίδιο με μεσαίους τροχούς.... (πατήστε εδώ)

Αμαξίδιο Εconomy

ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ. Μετακίνησης.

KΩΔ: AC-45 Τιμή

Ενοικίασης: 35€/μηνιαίως

Aναπηρικό αμαξίδιο Εconomy με κάθισμα.... (πατήστε εδώ)

Κάθισμα WC

Αμαξιδίου

ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ. Τουαλέτας.

KΩΔ: 09-2-121

Για λόγους υγιεινής, παρέχουμε την αγορά και τοποθέτηση ατομικού καθίσματος τουαλέτας WC που προσαρμόζεται σε αναπηρικά αμαξίδια.
© ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2014-2020 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ - ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ τ: 210 8045 082
Βοηθήματα για μια Καλύτερη Ζωή!
ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ
Προϊόντα Προϊόντα