Βοηθήματα για μια Καλύτερη Ζωή!
ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ

Επιγονατίδα

Νεοπρέν

KΩΔ: 4119

Οπή & Ενίσχυση

2+2 Σπυράλ Μπανέλλες

Σιλικόνη συγκράτησης

Μεγέθη: One Size 55
Τιμή
© ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ & ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ τ: 210 8045 082 κ: 6977 468 955 Design: melimatelie.gr
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Επιγονατίδα

Νεοπρέν

KΩΔ: 4119

Οπή & Ενίσχυση

2+2 Σπυράλ Μπανέλλες

Σιλικόνη συγκράτησης

Μεγέθη: One Size 55
Τιμή
Προϊόντα Προϊόντα