Βοηθήματα για μια Καλύτερη Ζωή!
ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ

AC503 W

Ηλεκτρικό, μεταβλητό πολύσπαστο

V Comfort

Ηλεκτρικό, μεταβλητό ύψος, πολύσπαστο

Prato 4

Ηλεκτρικό μεταβλητό ύψος

Trento 1

Ηλεκτρικό μεταβλητό ύψος

AC504w Bariatric

Ηλεκτρικό πολύσπαστο βαρέως τύπου XXL
© ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ & ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ τ: 210 8045 082 κ: 6977 468 955 Design: melimatelie.gr

ΚΝ200 H

Ηλεκτρικό με σταθερό ύψος
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Προϊόντα Προϊόντα