Ποδοκνημικός Νάρθηκας

Κηδεμόνας με μοίρες

KΩΔ: OH-902 RANGE WALKER

Κηδεμόνας ποδοκνημικής σταθερός. Ύψος 39.4 cm Μεγέθη: S. M. L. XL. 160
Τιμή
Βοηθήματα για μια Καλύτερη Ζωή!
ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ
© ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ & ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ τ: 210 8045 082 κ: 6977 468 955 Design: melimatelie.gr
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ποδοκνημικός

Νάρθηκας

Κηδεμόνας με μοίρες

KΩΔ: OH-902 RANGE WALKER

Κηδεμόνας ποδοκνημικής σταθερός. Ύψος 39.4 cm Μεγέθη: S. M. L. XL. 160
Τιμή
Προϊόντα Προϊόντα