ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ

Οξυγονοθεραπεία. Νεφελοποιητές. Οξύμετρα.

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
Βοηθήματα για μια Καλύτερη Ζωή!
ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ
© ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ & ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ τ: 210 8045 082 κ: 6977 468 955 Design: melimatelie.gr

κωδ. ΣΥΜ1

Με ενσωματωμένη φλογοπαγίδα.

Νεφελοποιητέ

ς

Συσκευές

Αναρρόφησης

Οξύμετρα δαχτύλου

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Προϊόντα Προϊόντα