Στρώματα Κρεβατιών

νοσηλείας

Μαλακά υλικά προς αποφυγή άσκησης πίεσης στο σώμα του

ασθενή και κατακλίσεων

ΟΙΚΙΑΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
Βοηθήματα για μια Καλύτερη Ζωή!
ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ
© ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ & ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ τ: 210 8045 082 κ: 6977 468 955 Design: melimatelie.gr
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Προϊόντα Προϊόντα